TERJIME MERKEZI
Türkmen
Русский

“Dalçyn” HK terjime merkeziniň 2013-nji ýylda düýbi tutuldy we işlän döwründe terjime hyzmatlarynyň bazarynda tapawutlandy.

Biz bilen işleşýan kompaniýalaryň arasynda Beýik Britaniýanyň Trivandi Chanzo Limited, TPS advertising company, Samsung Electronics, Belavia Belarus Airlines we beýlekiler bar.Biziň merkezimiz dürli tekstleri hem-de resminamalary terjime edýär:

•Türkmen dilinden

•Iňlis dilinden

•Türk dilinden

•Nemes dilinden

•Fransuz dilinden

•Rus dilinden we tersine

Biziň merkezimizde hukuk, ykdysadyýet, lukmançylyk we beýleki pudaklaryň hem terjimesi  amala aşyrylýar. “Dalçyn” HK Size daşary ýurt dillerine hem dilden terjime hödürleýär.

Biziň toparymyz – tejribeli dilçilerden we hünärmenlerden ybarat bolup, Size işiňizde ýokary netijeleri gazanmagyňyzda kömek eder.

Biziň maksadymyz

Biziň esasy maksadymyz Sizi halkara ülňüne laýyk  gelýän ýokary  hilli terjimeler bilen üpjün etmek we ol terjimäniň gizlin bolmagyndadyr.

Biziň aýratynlyklarymyz:

• ýokary hilli terjime

• tejribeli hünärmenler/dilçiler/sinhron terjimeçiler

• gizlinlik talaplaryny doly berjaý etmek

• her müşderiniň ugruny tapmagy başarmak

• elýeterli baha syýasaty

• taýýar önümi çap edilen we elektron görnüşlerde tabşyrmak

• ýerleşýän ýerimiz oňaýly we awtoduralga bar

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved