MASLAHAT
Türkmen
Русский

Siz  Türkmenistanda işewürligiňizi goldamak üçin bir duralgada saklanyp, giň gerimli hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz, şol sanda:

Işewürlikde goldaw hyzmatlary

Aragatnaşyk we kätip hyzmatlary


Ýazmaça/dilden terjime

Dilden terjime: türkmen/ iňlis/rus dilleri

Ýazmaça terjime: türkmen/ iňlis/rus dilleri


Bazar barada maglumat

Buýrujynyň talaplaryny göz öňünde tutup, önümçilik hasabaty işlenilip düzüler

Her hepde maglumatlar  täzelenip durulýar

Bäsleşikleriň işine gözegçilik etmek hyzmatlary 

Bazaryň ýagdaýyny öwrenmek

Logistika goldawy

Mahabat

Tejribeli hünärmenleriň topary

Hünärmenleriň topary – biziň şereketimiziň bäsdeşlige ukyplylygy esasy artykmaçlygydyr. Olar ykdysadyýet, marketing we hukuk ulgamlarynda ýöriteleşen, şeýle hem nebit we gaz pudagynda tejribe toplan hünärmenlerdir. Biziň hünärmenlerimiziň ukyplary we tejribeleri Türkmenistanda Siziň şereketiňiziň maksatlaryna ýetmegi üçin tapylgysyz kömekçi bolar.

 

Müşderiler

“Dalçynyň” müşderileriniň sanawy dürli pudaklarda bolup,  iri we özbaşdak nebit we hukuk şereketlerini öz içine alýar.

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved