TÜRKMEN
Türkmen
English
Русский

SIZE TEKLIP EDILÝÄN HYZMATLAR

TELEKEÇILIK AÝY

 

"Dalçyn" okuw merkezinde ýanwar aýy telekeçilik aýy diýip yglan edilmegi bilen öz biznes pikirleriňizi Dalçyn-1,2,3 bölümlerinde ýörite niýetlenen gapyrjaklaryna ýanwar aýynyň 29-na çenli ýerleşdirip bilersiňiz. Siziň biznes pikirleriňiz ýerleşdirilenden soňra ýörite topar tarapyndan seljerilip, ýeňijiler saýlanylar. Ýeňijilere eýelän ýerine görä 300, 200 hem-de 100 manat göwrüminde baýrak beriler. Hemmäňize üstünlik arzuw edýäris.

A.Nyýazow ş. (öňki Çehow köç.), 145-nji j. Tylla Toprak

Tel.: .: (+993 12) 41 40 07/08; E-mail: admin@dalchyn.com

Website by: ZARA web solutions © All rights reserved